Chodźcie tutaj wszyscy!

Kalwaria Pacławska, 1988 r.